Instruktioner för TViP

TViP
Dessa instruktioner funkar på de flesta TViP boxarna.
Såhär gör du:

  1. Koppla in allting och starta boxen
  2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran
  3. Boxen startar om efter uppdateringen
  4. Gå till Settings och sedan till Network
  5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box)
  6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast:
UDPXY Server:
MPEG-TS Buffering, msec: 5000
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshifting: Off
Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

Portal URL: Ges ut vid förfrågning eller vid köp av abonnemang
Portal Manager: Off
Use Web portal: Whole System
API Mode: GSTB

Sedan trycker du på Apply.

OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON.
GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:
Inne i en kanal:
Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D
MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv
Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings
Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal

 

För att ändra Boxen från Linux till Android gör följande:

Gå till Inställningar och välj under ”Update Type: Android
Tryck sedan längst ner på ”Check for updates now”

Tryck på Install update

När boxen startar så bör du se följande:

Gå nu till Applications

Nu bör du se något i följande stil, du kan lägga till applikationer men du behöver ha APK filen.